Actueel Nieuws

GrootAJ- Energieadvies levert haar energie-labels volgens de NTA- 8800 methodiek

 

 

BENG-eisen treden van 1 januari 2021 in werking

Dit betekent dat vanaf dat moment de energie-labels volgens de NTA -8800 methode moet worden opgemaakt.

GrootAJ – Energieadvies levert zijn labels voor (recreatie)woningen, woonboten en stacaravans volgens de nieuwe methode!

Vanaf 1 januari 2021 moeten de vergunningaanvragen voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG).

Deze nieuwe bouwregels stellen eisen aan de maximale energiebehoefte, het fossiele energiegebruik en aan de opwek van hernieuwbare energie van gebouwen. Dit betekent dat bij nieuwe woningen en gebouwen niet alleen rekening moet worden gehouden met een goede isolatie van de gebouwschil en energiezuinige installaties, maar ook met de toepassing van duurzame energie.

Energieprestatie eisen - BENG

De energieprestatie bij BENG wordt bepaald aan de hand van drie individueel te behalen eisen:

  1. de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr);
  2. het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr);
  3. het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten (%).

Deze eisen vloeien voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese Richtlijn Energieprestatie Gebouwen (EPBD). De BENG eisen vervangen hiermee de huidige energieprestatie coëfficiënt (EPC) en worden berekend met een nieuwe, vastgestelde bepalingsmethodiek: de NTA 8800 die ook wordt gebruikt bij het bepalen van het nieuwe Energielabel.

TOjuli - Een Belangrijke toevoeging aan eisen energieprestatie

Als gevolg van de warmere zomers blijkt dat er ook bij nieuwe woningen steeds vaker sprake is van ongewenste oververhitting. Om die reden wordt vanaf 2021 het risico op oververhitting gedurende de zomer bij nieuwbouw woningen beperkt door een grenswaarde te stellen aan de indicator TOjuli. TOjuli is een nieuwe indicator die gelijktijdig met de BENG-eisen wordt ingevoerd. Deze grootheid geeft een indicatie van het risico op temperatuuroverschrijding en wordt bepaald aan de hand van de berekende koelbehoefte over de maand juli in de BENG-berekening volgens NTA 8800. Dit moet voorkomen dat nieuwe gebouwen te gemakkelijk oververhit raken in de zomer en er gegrepen moet worden naar verkoelingsmethodes die veel (fossiele) energie verbruiken.

 

 

 Meer nieuws

22 dec.per 1-1 2022 is vermelding van het energielabel verplicht!
02 nov.Boete op het niet hebben van een energielabel verhoogd!!
11 mei.Voor spoedlevering Energielabel kunt u bij GrootAJ -energieadvies terecht.
03 jan.vanaf nu leveren wij energie-labels volgens de bepalingsmethode NTA- 8800!
19 dec. GrootAJ- Energieadvies levert haar energie-labels volgens de NTA- 8800 methodiek