Gaat u ook voor de juiste energietransitie...!?

De Energietransitie is in volle gang.

Het klimaatakkoord van Parijs eind 2015 onderstreept de urgentie van de energietransitie, niet voor niets staan het beperken van de opwarming van de aarde en het uitbannen van fossiele brandstoffen centraal.

De in het klimaatakkoord voorgestelde maatregelen raken de hele samenleving. Overheden hebben daarbij een belangrijke sturende, stimulerende en faciliterende rol.

Het is "voor elkaar-met elkaar" .

 

We staan aan de vooravond van grote veranderingen als het gaat om aanpassingen van woningen en gebouwen. Is uw woning of gebouw klaar voor de energietransitie... wat komt er zoal bij kijken.. of nog duidelijker: Is uw woning of gebouw toe om van het gas af te gaan of worstelt u ook met de vraag: "Wat moet ik doen als mijn woning van het gas af moet...!?”

Het draagvlak voor de energietransitie is nog niet groot, het vergt nog veel uitleg en begeleiding. Welke mogelijkheden zijn er en wat zijn de gevolgen? Gaan we voor windenergie, zonne-energie, biomassa-groengas of wordt het waterstof...of...? Energietransitie: hoe vertellen wij het de burger, hoe betrekken wij de burger bij het proces, laat ze meepraten,meedenken enz. 

GrootAJ-Advies- Project -en Duurzaamheidmanagement zet zich ruim tien jaar in voor een duurzamer Nederland. We zijn betrokken geweest bij diverse projecten; hetzij als initiator voor samenwerkingsverband binnen de bouwkolom, energieadviseur bij diverse verduurzamingsinitiatieven van gemeenten, als energiecoach bij verduurzamingsubsidieregelingen voor de drie noordelijke provincies ter ondersteuning van SNN en zo ook als energiecoach/adviseur bij het subsidie-project "Waardevermeerdering" in het aardbevingsgebied van Groningen.

Vanuit onze passie voor verduurzaming en technische expertise zijn wij beschikbaar en zetten wij ons graag in om projecten te leiden dan wel een bijdrage te leveren bij het implementeren van uw energietransitie in gemeente/regio of organisatie/bedrijf.
.