Het Energielabel

voorbeeld_label_4000_400

 

Het energieprestatiecertificaat (energielabel) komt voort uit de Europese richtlijn EPBD voor de energieprestatie van gebouwen en brengt de energetische kwaliteit van een woning of gebouw in kaart. Het energielabel geeft de energiezuinigheid aan in vergelijking met woningen of gebouwen van hetzelfde type. Als eigenaar ben u verplicht bij  verhuur of verkoop van uw woning of gebouw een geldig energielabel te overhandigen. Naast de energie-index (A t/m G) staan op het label een aantal mogelijke verbeterpunten vermeld om het gebouw energiezuiniger te maken. GrootAJ-Energieadvies is gecertificeerd conform de BRL-9500 en is volledig gecertificeerd om energie-labels en maatwerkadviezen af te geven voor woningen.

Vanaf 1 januari 2021 is er een nieuw energielabel voor gebouwen. Dit label geeft beter inzicht in de energiezuinigheid van het gebouw. De energielabelletter blijft bestaan, maar de methode hoe dit wordt bepaald verandert. Het nieuwe energielabel geldt voor alle gebouwen, zowel nieuwbouw, bestaande bouw, woningbouw als utiliteitsbouw. Recreatiewoningen zijn ook per 01 januari 2024, verplicht een energielabel te hebben bij verhuur!

 

 Wat is anders:

De overheid wil één bepalingsmethode om de energieprestatie van alle gebouwen vast te stellen. Alle (nieuwe) energielabels worden vanaf 1 januari 2021 bepaald aan de hand van de energieprestatie indicator 'primair fossiel energiegebruik' uitgedrukt in kilowattuur per vierkante meter per jaar (kWh/m².jr). Met deze nieuwe methode wordt de Europese richtlijn voor energieprestatie van gebouwen geïmplementeerd.

Het energielabel geeft in de eerste plaats een betere bepaling van de energieprestatie. Het energielabel geeft mogelijkheden om het comfort te verhogen en energiekosten te verlagen. Daarnaast zegt de uitkomst in kWh/m² per jaar iets over het gebouw gebonden energiegebruik. Dit biedt de markt ook mogelijkheden om bijvoorbeeld aantrekkelijke financiële producten voor energiezuinige gebouwen of verduurzaming te ontwikkelen.

Hoeveel tijd neemt een opname:

In circa 80% van de gevallen zal de woningopname tussen de 1 en 2 uur in beslag nemen. Afhankelijk van het type woning neem dit meer of minder tijd in beslag.

De adviseur neemt kenmerken op van de woning. Bijvoorbeeld:       

  • de afmetingen;
  • de aanwezige isolatie, zoals van het dak en de muren;
  • de aanwezige installaties, zoals de cv-ketel en zonnepanelen.

Op basis hiervan berekent de energieadviseur hoeveel energie er nodig is voor:

  • verwarming;
  • warm water;
  • ventilatie;
  • koeling van de woning.

Zo stelt de energieadviseur het energielabel nauwkeurig vast en is het mogelijk om verbeteringen aan te bieden. Deze aanbevelingen voor verduurzaming komen ook op het energielabel te staan.

Wat staat er op het nieuwe energielabel:

Het energielabel bevat gegevens met betrekking tot de berekende indicatoren van de energieprestatie. Indicatoren zijn bijvoorbeeld de energielabelklasse, het primair fossiel energiegebruik in kWh/m2 per jaar, het aandeel hernieuwbare energie in het geval van een woning of woongebouw, de oververhitting in de zomer en de warmtebehoefte. En in het geval van een utiliteitsbouw ook de energiebehoefte. Naast de gebouwkenmerken op basis waarvan de energieprestatie berekend is, zoals isolatie en installaties, bevat het label ook verbetermogelijkheden.

Het energielabel brengt de huidige staat van uw woning in kaart. Als u ook daadwerkelijk veranderingen wilt doorvoeren om uw woning energiezuiniger te maken kunt het beste een energiemaatwerk advies laten opmaken door GrootAJ-Energieadvies.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (hierna: ILT) ziet toe op de naleving van de verplichting van het hebben van een energielabel. Nederland heeft zich hiertoe verplicht in het Energieakkoord. Het maakt voor de ILT niet uit of u op grond van de koopovereenkomst hebt afgesproken geen label te verstrekken.

Wat als er geen  energielabel is? 

Per juli 2019 zijn de regels aangescherpt: Bij het leveren van een woning zonder hierbij een definitief energielabel te verstrekken, zal een sanctie aan de verkoper/verhuurder worden opgelegd. Dit zal gaan om een last onder dwangsom met de verplichting om alsnog een label aan te vragen en ook direct een boete van  € 175, = tot €340,= voor een woning (mogelijk gaan de boetes in 2021 omhoog..).