Het Energielabel

voorbeeld_label_4000_400Het energieprestatiecertificaat (energielabel) komt voort uit de Europese richtlijn EPBD voor de energieprestatie van gebouwen en brengt de energetische kwaliteit van een woning of gebouw in kaart. Het energielabel geeft de energiezuinigheid aan in vergelijking met woningen of gebouwen van hetzelfde type. Als eigenaar ben u verplicht bij  verhuur of verkoop van uw woning of gebouw een geldig energielabel te overhandigen. Naast de energie-index (A t/m G) staan op het label een aantal mogelijke verbeterpunten vermeld om het gebouw energiezuiniger te maken. GrootAJ-Energieadvies is gecertificeerd conform de BRL-9500 en is volledig gecertificeerd om energielabels en maatwerkadviezen af te geven voor woningen.

Het energielabel geeft de energetische kwaliteit van een woning of gebouw overzichtelijk weer in met een letter (A t/m G). Zo ziet u in één oogopslag wat de energetische staat is, onafhankelijk van het bewonersgedrag. Wanneer u bijvoorbeeld kijkt naar het energieverbruik van de afgelopen periode zegt dit niet zo veel. U zult begrijpen dat het energieverbruik afhankelijk is per gebruiker, het energielabel geeft een objectief beeld van het gebouw.

Het energielabel brengt de huidige staat van uw woning in kaart. Als u ook daadwerkelijk veranderingen wilt doorvoeren om uw woning energiezuiniger te maken kunt het beste een energiemaatwerkadvies laten opmaken door GrootAJ-Energieadvies.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (hierna: ILT) ziet toe op de naleving van de verplichting van het hebben van een energielabel. Nederland heeft zich hiertoe verplicht in het Energieakkoord. Het maakt voor de ILT niet uit of u op grond van de koopovereenkomst hebt afgesproken geen label te verstrekken.

Wat als er geen  energielabel is?

Per juli 2019 zijn de regels aangescherp: Bij het leveren van een woning zonder hierbij een definitief energielabel te verstrekken, zal een sanctie aan de verkoper/verhuurder worden opgelegd. Dit zal gaan om een last onder dwangsom met de verplichting om alsnog een label aan te vragen en ook direct een boete van  € 175, = voor een woning.

Laat daarom uw woning (en) labelen!

wij zijn erkend deskundige en mogen het definitief label valideren. wij hebben reeds vanaf de verplichte labelling in 2008 veel ervaring met maatwerkadviezen en labelling, wat maakt dat er veel ervaring is in het beoordelen van het energielabel. Tevens is Arnold de Groot voor de Noordelijke provincies “Energiecoach” voor SNN en de Provincies, om woningeigenaren objectief adviezen te geven over het verduurzamen van woningen in het kader van Energiesubsidies en waardevermeerdering.

Daarnaast valideren wij het definitief energielabel via de RVO-applicatie (binnen 24 uur) ervan uitgaande dat de bewijsvoering compleet wordt aangeleverd .

https://www.energielabelvoorwoningen.nl (u kunt ons vinden onder: Arnold de Groot, energiecoach of "tegoedbon" )